ทำการกรอกเลขที่บัตรประชนเพื่อทำการตรวจสอบข้อมูลเพื่อทำการกรอกข้อมูล